Gratis tagtjek

Gratis tagtjek

Nærmer dit tag sig afslutningen på sin levetid, eller er dit tag blevet slidt, beskadiget eller utæt, så kan der være rigtig god grund til at få et gratis tagtjek af dit tag.

Det kan nemlig hurtig vise sig at blive en rigtig dyr affære, hvis ikke du reagerer på problemer med dit tag i tide, hvor der hurtigt kan opstå fugtskader og svamp på din tagkonstruktion, hvis ikke dit tag er tæt og giver den nødvendige beskyttelse mod vejrforholdene.

Det er derfor en rigtig god ide at få foretaget et tagtjek af dit tag efter behov, hvor du samtidig kan få råd og vejledning til den videre proces, herunder om hvilket typer af tagbelægninger du bør anvende, i tilfælde af at en udskiftning af dit tag er nødvendig. Et tagtjek giver dig således et komplet og fuldt overblik over, hvilke skridt du bør tage for at sikre, at du står tilbage med et tag der kan holde i mange år frem.

Skal du have foretaget et tagtjek, så anbefaler vi at du benytter dig af en professionel fagmand, da det kan have store økonomiske konsekvenser, hvis ikke dit tagtjek bliver udført korrekt. Du bør derfor til enhver tid sørge for, at det er en professionel der står for tagtjekket af dit tag.

Vil du gerne have et gratis tagtjek af dit tag, så kan du med fordel få tre gratis og uforpligtende tilbud på renovering eller udskiftning af dit tag på 3byggetilbud.dk. Når taglæggerne skal afgive et tilbud på dit tag, vil taglæggerne først skulle gennemgå tagets tilstand. Denne information afspejler sig i de tilbud du vil modtage.

Da tilbuddene du vil få gennem 3byggetilbud.dk er gratis og uforpligtende, er det altså gratis råd og vejledning du vil få. På den måde kan du få et gratis tagtjek af dit tag, med al den nødvendige information du måtte have brug for.

Få et gratis tagtjek på 3byggetilbud.dk

Gratis tagtjek

Få et gratis tagtjek på 3byggetilbud.dk

Du kan nemt og hurtigt få tre gratis tagtjek af dit tag på 3byggetilbud.dk. Alt du skal gøre for at få dine tre gratis tagtjek, er at indsende en beskrivelse af dit tag, og så vil du inden for tre arbejdsdage modtage dine tre gratis tagtjek.

Måden hvorpå du får tre gratis tagtjek er, at 3byggetilbud.dk tilbyder at du kan modtage tre gratis og uforpligtende tilbud på din opgave. Hvis du indsender en beskrivelse af dit tag, så vil du få tre tilbud på taglæggernes anbefalinger til, hvad du bør stille op med dit tag, samt en pris på at udføre arbejdet.

Taglæggerne vil i forbindelse med de tilbud du vil få på dit tag, have gennemgået og tjekket dit tag. Dette tagtjek ligger til grund for de gratis og uforpligtende tilbud du vil få, og da tilbuddene er ganske uforpligtende, så er du altså ikke forpligtet til at takke ja til nogle af de tre tilbud. Det er på denne måde hvorpå du får tre gratis tagtjek hos 3byggetilbud.dk.

En af de store fordele ved at få tre gratis tagtjek gennem 3byggetilbud.dk er, at du samtidig vil få tre tilbud med pris, som du med fordel kan takke ja til, hvis et af tilbuddene fanger din interesse.

Samtidig vil du opnå den store fordel ved de tilbud du modtager, at de ofte vil være meget prisvenlige og fordelagtige. Det hænger sammen med at taglæggerne ved, at de er i konkurrence med andre taglæggere om at vinde din opgave. Det vil ofte føre til at taglæggerne sænker deres priser, samt tilbyde flere andre gode fordele i deres tilbud.

Det er også værd at nævne den entreprisegaranti der følger med, når du takker ja til et tilbud gennem 3byggetilbud.dk. Entreprisegaranti er din økonomiske sikker for et tilfredsstillende resultat, da den dækker i tilfælde af fejl og mangler på din opgave. Der dækker på op til 35.000 kr. for private, og op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv. Som du kan se opnår du mange gode fordele, ved at få et gratis tagtjek gennem 3byggetilbud.dk.

Fordele ved 3byggetilbud.dk:

 • Det er gratis at indsende en opgavebeskrivelse til 3byggetilbud.dk
 • Det er nemt og hurtigt at benytte opgaveformularen på 3byggetilbud.dk
 • Du modtager tre uforpligtende tilbud inden for tre arbejdsdage
 • Du slipper for en masse besvær da du ikke selv skal finde en håndværker med tilbud
 • De tilbud du vil få er ofte meget prisvenlige og fordelagtige
 • Du er økonomisk sikret i tilfælde af mangler med den medfølgende entreprisegaranti

Få et gratis tagtjek på 3byggetilbud.dk

Hvad er et tagtjek

Med et tagtjek vil en fagmand besigtige dit tag, for at undersøge taget for slitage og skader. Efter tagtjekket vil fagmanden lave en rapport over dit tag, hvor du vil få oplysninger om eventuel slitage og skader på dit tag, samt anbefalinger til hvordan du forholder dig til tilstanden på dit tag fremadrettet. Et tagtjek kan altså også beskrives som en tilstandsrapport over tilstanden på dit tag.

Hvorfor et et gratis tagtjek en god ide

Med et gratis tagtjek opnår du først og fremmest den fordel, at du helt gratis kan få undersøgt, hvorvidt der er slitage eller skader på dit tag som bør udbedres. Der er dog andre og mere væsentlige økonomiske faktorer på spil, i forhold til at det er en god ide med et gratis tagtjek.

Er der slem slitage eller skader på dit er det nemlig vigtigt, at du i tide reagerer på problemerne, så du ikke ender med en endnu større økonomisk udgift på sigt. Er det dit tag eksempelvis utæt vil regn og andet nedbør, nemt kunne trænge ind under dit tag, hvor der vil opstå fugtskader og svamp i din tagkonstruktion.

Opstår der først skader i selve din tagkonstruktion, vil det ikke længere væk nok med en udskiftning eller reparation af dit tag, da det vil være nødvendigt med en udskiftning eller reparation af både taget og hele den underliggende tagkonstruktion.

En udskiftning af både tag og den underliggende tagkonstruktion, er en meget dyrere renovering, en blot en udskiftning af taget. Af den årsag bør du foretage et tagtjek så snart du har mistanke om, at dit tag enten er meget slidt eller beskadiget.

Hvornår er det tid til et gratis tagtjek

Vi anbefaler at du får foretaget et grundigt tagtjek hver 5-10 år, men også så snart du har mistanke om, at dit tag er meget slidt, beskadiget, utæt eller lignende. For at se om dit tag har brug for et tagtjek, kan du med fordel undersøge følgende:

 1. Utætheder på taget, herunder ved inddækninger, ovenlysvinduer, skorsten, tagplader, tagsten. skotrende mv. Utætheder er et meget alvorligt tegn på, at dit tag ikke bare bør tjekkes, men enten renoveres, repareres eller udskiftes.
 2. At tagbelægningen er fast, og at der ikke sidder løse tagplader, tagsten eller lignende.
 3. Tagets levetid. Nærmer taget sig afslutningen på sin levetid, så kan der være ekstra god grund til et tagtjek. Ældre tage vil i sagens natur være mere udsat for slitage og skader, og risikoen for skader i undertaget og den underliggende tagkonstruktion, er større ved ældre tage sammenlignet med nyere tage.

Bemærk at det kan være svært at få øje på skader i undertaget og i den underliggende tagkonstruktion, og vi anbefaler derfor at du får en professionel fagmand til at undersøge undertag og tagkonstruktion, for at undersøge behovet for en renovering eller udskiftning.

Gratis tagtjek

Tagrensning og algebehandling

Et tagtjek behøver nødvendigvis ikke afsløre slitage eller skader på dit tag, eller et behov for en renovering eller udskiftning. Mange gange vil et tag nemlig se slidt og gammelt ud, hvis ikke taget bliver vedligeholdt. Det vil derfor mange gange være muligt, at få dit tag til at fremstå som næsten helt nyt, med en effektiv tagrensning, samt algebehandling og tagmaling hvor det er muligt.

En tagrensning tjener først og fremmest det formål, at dit tag vil blive bedre beskyttet mod slitage og skader. Eksempelvis er det en god ide at tømme og rense tag, tagrender og nedløbsrør for blade, kviste og andet, så der ikke opstår oversvømmelser i tagrender og nedløbsrør til følge.

En efterfølgende algebehandling af dit tag, vil sørge for at mos og alger ikke kan komme i vækst, hvilket giver et ekstra lag af beskyttelse. En algebehandling giver både taget et nyere og flottere udtryk, samtidig med at beskytte taget og forøge levetiden.

Nogle tagtyper kan også med fordel males, så taget kommer til at fremstå som næsten helt nyt. Med en tagmaling vil det også være muligt at skifte udtrykket i dit tag, ved at male taget i en anden farve.

Se mere om tagrensning ved at klikke her.

Udskiftning af tag

Selvom det mange gange kan være nok med en tagrensning eller en reparation af taget, så vil der også være tilfælde hvor, at et tagtjek vil afsløre et behov for en udskiftning af taget. Står du overfor en udskiftning af dit tag, så er der i den forbindelse en række forhold du skal være opmærksom på.

For det første bør du undersøge om det udelukkende er dit tag der skal udskiftes, eller om det også gælder for hele den underliggende tagkonstruktion. Det vil være en rigtig dårlig ide, at du får lagt et nyt tag ovenpå en tagkonstruktion som burde udskiftes, da du ender med at måtte underskifte den underliggende tagkonstruktion allerede få år efter, at du har fået lagt dit nyt tag.

Skal dit undertag eller den underliggende tagkonstruktion udskiftes, er det nødvendigt først at fjerne taget. Du vil altså ende med udgifter til to tagbelægninger, såfremt du ikke får gjort noget ved dit undertag eller den underliggende tagkonstruktion i tide.

Derudover bør du også nøje overveje dit valg af tag, da der er store forskelle på de krav, som de enkelte typer af tagbelægninger kommer med. Nogle tagtyper er eksempelvis tungere end andre, og kræver derfor en stærkere underliggende tagkonstruktion, mens andre tagtyper er bedre egnet til bestemte taghældninger end andre tagtyper.

Du bør derfor grundigt undersøge dine muligheder, i forhold til at vælge den rigtige type tagbelægning. Får du udført et tagtjek af dit tag af en professionel, så kan du med fordel bede om, at der vil være anbefalinger til en ny tagbelægning, såfremt tagtjekket afslører et behov for en udskiftning af dit tag.

Se mere om udskiftning af tag ved at klikke her.

Nyt tag ovenpå det gamle

Du kan spare en masse penge ved en tag-på-tag løsning, altså ved at lægge et nyt tag ovenpå det gamle. Ved at lægge et nyt tag ovenpå det gamle, sparer du først og fremmest udgiften ved at fjerne den eksisterende tagbelægning, og da der allerede vil være en brugbar underliggende tagkonstruktion, så sparer du også udgifter til en ny tagkonstruktion.

Det er dog meget vigtigt at du først får undersøgt det gamle tag, samt den underliggende tagkonstruktion, for at afgøre om tag og tagkonstruktion er i en tilpas brugbar stand, og at både tag og tagkonstruktion ikke har behov for en udskiftning efter få år. Som beskrevet ovenfor vil du nemlig hurtigt stå over for en ny udskiftning af dit tag, hvilket vil betyde store ekstra og unødvendige udgifter.

Vil du gerne vide mere om dine muligheder for at lægge et nyt tag ovenpå det gamle, så kan du under dit tagtjek bede om, at den der tjekker dit tag, kommer med en afgørelse om hvorvidt det er muligt for dig, at lægge et nyt tag ovenpå det gamle.

Du kan også se mere om nyt tag ovenpå det gamle ved at klikke her.

Kan du selv udføre dit tagtjek

Du kan i princippet godt selv stå for dit tagtjek, og vi anbefaler da også at du selv regelmæssigt tjekker dit tag. Det er dog vigtigt at dit tagtjek bliver udført korrekt, da det kan have store økonomiske konsekvenser, hvis ikke du finder frem til slitage og skader der bør udbedres.

Har du derfor kun lidt eller ingen erfaring med tagbelægninger, så bør du overlade dit tagtjek til en professionel. Du finder nemmest en professionel fagmand til dit tagtjek på 3byggetilbud.dk, hvor du helt gratis kan få tagtjek og tilbud på dit tag.

Få et gratis tagtjek på 3byggetilbud.dk

Få et gratis tagtjek hos 3byggetilbud.dk

Når du indsender en beskrivelse af dit tag til 3byggetilbud.dk, vil du modtage tre gratis og uforpligtende tilbud på din opgave. Gennem tilbuddene vil du samtidig modtage råd og anbefalinger til, hvad du bør stille op med dit tag.

På den måde kan du få et gratis tagtjek, da det er helt gratis at sende en beskrivelse af din opgave ind til 3byggetilbud.dk, og da det er også er tre helt uforpligtende tilbud du vil modtage. Det vil altså ikke koste dig en krone fra du sender beskrivelsen af din opgave ind til 3byggetilbud.dk, og til du ender med at takke nej. Takker du ja betaler du udelukkende for prisen på din opgave.

Som du kan se kan du både få et gratis tagtjek, samtidig med at du får tre gratis og uforpligtende tilbud på din opgave. Du slipper altså for alt besværet ved selv at skulle finde en taglægger med et tilbud. Du opnår derudover en masse andre gode fordele, herunder de meget prisvenlige og fordelagtige tilbud, samt den medfølgende entreprisegaranti der dækker ved fejl og mangler.

Som nævnt vil du få meget prisvenlige og fordelagtige tilbud gennem 3byggetilbud.dk, hvilket hænger sammen med den store konkurrence taglæggerne imellem. Taglæggerne ved at de kæmper med andre taglæggere, om at vinde din opgave. Det vil ofte resultere i at taglæggerne vil sænke deres priser og tilbyde mange andre gode fordele, i de tilbud de vil afgive på din opgave.

Når du takker ja til et af de tilbud du modtager gennem 3byggetilbud.dk, så vil du få en entreprisegaranti med på din opgave. Entreprisegarantien er en økonomisk sikker for, at din opgave bliver udført tilfredsstillende, da den dækker i tilfælde af fejl og mangler. Der dækkes op til 35.000 kr. for private, og op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv. Der er altså rigtig mange gode fordele og grunde til at benytte dig af 3byggetilbud.dk.

Fordele ved 3byggetilbud.dk:

 • Det er gratis at indsende en beskrivelse af din opgave via 3byggetilbud.dk
 • Du modtager tre uforpligtende tilbud så snart din opgavebeskrivelse er modtaget
 • Du slipper for en masse besvær ved det opsøgende arbejde
 • De tilbud du modtager er ofte meget prisvenlige og fordelagtige
 • Du er økonomisk sikret mod fejl og mangler med den medfølgende entreprisegaranti

Få et gratis tagtjek på 3byggetilbud.dk