Nyt tag sommerhus

Nyt tag sommerhus – info, priser, fordele og sådan får du altid bedste pris

Overvejer du nyt tag til dit sommerhus finder du vigtig info om tagbelægninger på sommerhuse, herunder information om priser og fordele ved et nyt tag til dit sommerhus.

Vil du hurtigt og nemt kende din nyt tag sommerhus pris, så bør du starte med at få 3 gratis og uforpligtende tilbud på et nyt tag til dit sommerhus allerede i dag. Det tager dig 1½ minut at udfylde felterne på 3byggetilbud.dk, hvorefter du hurtigt får 3 tilbud med konkrete priser. Igen, alt er helt gratis og uforpligtende.

Det rigtig smarte er at 3byggetilbud.dk samarbejder med rigtig rigtig mange dygtige håndværkere, som alle får lov at byde på din opgave. Og håndværkerne ved at alle byder ind, så de giver deres bedste pris med det samme. Klik på knappen og kom i gang.
Klik her og få 3 gratis og uforpligtende tilbud

Når du skal have nyt tag til dit sommerhus vil det vigtigste forhold ofte være, hvilken type tagbelægning du skal have på dit sommerhus. En tagbelægning skal nemlig gerne på en og samme tid, både være praktisk, men samtidig også være i det rigtige udtryk. Vi ser derfor også nærmere på nogle af de bedste tagtyper til sommerhuse.

Nyt tag sommerhus

Pris på nyt tag til sommerhus – hvad koster et nyt tag til et sommerhus

Prisen på et nyt tag til et sommerhus vil ikke mindst afhænge af, hvilken type af tag som sommerhuset skal have lagt. Der er dertil flere andre faktorer der er afgørende for den endelige pris, herunder ikke mindst hvor stort et tag der er tale om, samt af udgiften til den taglægger der skal lægge dit tag.

Pris på nyt tagpaptag til sommerhus

Prisen på et tagpaptag til sommerhuset ligger i omegnen af 1000 – 1500 kr. pr. m2 inklusiv moms og montering, og alt afhængig af om der er tale om 1-, eller 2-lags tagpap.

Pris på nyt ståltag til sommerhus

Prisen på et nyt ståltag til sommerhuset ligger i omegnen af 700 – 1000 kr. pr. m2 inklusiv moms og montering, og alt afhængig af typen af ståltag.

Pris på nyt eternittag til sommerhus

Prisen på et nyt eternittag til sommerhuset ligger i omegnen af 700 – 1300 kr. pr. m2 inklusiv moms og montering, og alt afhængig af om der er tale om bølgeeternit, eternitskifer eller toscana.

Bemærk at ovenstående priser er vejledende, og at de derfor kan være forbundet med usikkerhed. Vil du gerne have en mere reel pris på et nyt tag til dit sommerhus, så kan du med fordel få tre gratis og uforpligtende tilbud på dit nye tag dit sommerhus hos 3byggetilbud.dk. Her får du som sagt tre gratis og uforpligtende tilbud med pris på dit nye tag til sommerhuset.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på nyt tag på dit sommerhus hos 3byggetilbud.dk

Nyt tag sommerhus

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på nyt tag sommerhus pris hos 3byggetilbud.dk

Du kan nemt og hurtigt få tre gratis og uforpligtende tilbud på et nyt tag til dit sommerhus, ved at indsende en beskrivelse af din opgave til 3byggetilbud.dk. Når 3byggetilbud.dk har modtaget din opgavebeskrivelse, vil du inden for tre arbejdsdage modtage dine tre tilbud. Du slipper altså først og fremmest for alt besværet ved selv at skulle finde en taglægger.

Når du modtager dine tre tilbud vil du dertil ofte opleve, at de tilbud du modtager er meget prisvenlige og fordelagtige. Det skyldes den store konkurrence taglæggerne imellem om at vinde din opgave, hvilket som oftest vil resultere i at taglæggerne sænker deres pris og tilbyder andre gode fordele i deres tilbud.

Ved at acceptere et tilbud gennem 3byggetilbud.dk vil du derudover være økonomisk sikret, i tilfælde af at der er fejl og mangler på din opgave. Der medfølger nemlig en entreprisegaranti der dækker på op til 35.000 kr. for private, og op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.

Fordele ved at benytte 3byggetilbud.dk:

  • Det er helt gratis at indsende en beskrivelse af din opgave og få tre tilbud
  • Du slipper for en masse besvær ved selv at skulle finde en håndværker med tilbud
  • Tilbuddene er uforpligtende så det koster ingenting hvis du ender med at takke nej
  • Gode priser og fordele på de tilbud du modtager
  • Økonomisk sikret mod fejl og mangler med den medfølgende entreprisegaranti

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på nyt tag på dit sommerhus hos 3byggetilbud.dk

Hvilke tagtyper er bedst til et sommerhus

Du kan bruge mange forskellige tagtyper på dit sommerhus, som dog vil være begrænset af den understøttende tagkonstruktion. Ofte vil sommerhuse ikke bygges med særligt stærke tagkonstruktioner, og det vil derfor ofte være mest fordelagtigt med en lettere tagtype.

Derfor anbefaler vi også at du benytter en af de lette tagtyper, hvor det især er tagpaptag, ståltag og eternittag som særligt egner sig som tagbelægninger på sommerhuse. Du finder mere information om de tagtyper vi anbefaler til dit nye tag til sommerhuset herunder.

Tagpaptag

Med et tagpaptag til dit sommerhus opnår du flere gode fordele. For det første er tagpap et billigt materiale, og er derudover også et meget alsidigt materiale, der nemt kan tilpasses enhver tagudformning.

I det hele taget er der meget få ulemper ved et tagpaptag, da tagpaptage både er billige, nemme at lægge, meget alsidige og holdbare nok til alle danske vejrforhold. Den eneste ulempe er den relativt korte levetid på tagpaptage, som har en forventet levetid på omkring de 40 år.

Ønsker du et fladt tag på dit sommerhus er tagpap løsningen, da tagpap i praksis er den eneste tagtype der kan benyttes på flade tage. En særlig fordel ved et fladt tag er, at du får mulighed for at få et grønt og miljøvenligt tag. Det kan du læse mere om længere nede på siden. Du kan også hoppe direkte til at få en nyt tag sommerhus pris øverst på siden.

Se mere om tagpaptag ved at klikke her.

Ståltag

Et ståltag er en anden rigtig god tagtype til sommerhuse, da der er tale om et let materiale, som samtidig giver mulighed for tagbelægninger i mange forskellige farver, mønstre, designs og udtryk.

Andre fordele ved ståltage inkluderer en længere levetid sammenlignet med tagpap og eternit, der ofte er væsentligt længere end den garanterede levetid på 40 år, samt den nemme montering, og meget lille vedligeholdelse.

Ståltage kommer også med den fordel, at de nemt kan lægges som en tag-på-tag løsning, det vil sige, en tagbelægning der lægges ovenpå en eksisterende tagbelægning. Dertil er ståltage 100% vandfaste, og det vil derfor ikke være nødvendigt med et undertag, selv om vi til enhver tid anbefaler at du også har et undertag i din tagkonstruktion.

Se mere om ståltag ved at klikke her.

Eternittag

Den store fordel ved et eternittag er den billige pris og den meget nemme montering. De fleste typer eternittage vil dertil være helt vandfaste, hvilket giver optimal beskyttelse mod fugtskader og svamp i din tagkonstruktion. Opbygningen af eternit vil derudover have en brandhæmmende effekt, og eternittage vil derfor have en større grad af beskyttelse mod brand og ild.

Den store ulempe ved eternittag er den noget kortere levetid på eternittage, sammenlignet med levetiden på tagpaptage, ståltage og andre tagtyper. Selvom det er en billig tagtype, så kan der være ide i at overveje, om det er den bedste investering på den lange bane, eller om det er bedre økonomisk værdi i andre tagtyper på den lange bane. Du kan også gå direkte til at få en nyt tag sommerhus pris, øverst på siden.

Se mere om eternittag ved at klikke her.

Fladt tag på sommerhuset giver mulighed for et grønt tag

Vælger du et fladt tag til dit sommerhus får du samtidig mulighed for et grønt tag. Et grønt tag er en beklædning af din tagbelægning af græs og planter. Et grønt tag kaldes også for et sedumtag. Der er mange gode fordele ved et grønt tag, som vi ser nærmere på i det følgende.

For det første vil et grønt tag opfange og optage meget af nedbøren, hvilket gør at kloakker og rørledning belastes mindre. Du vil som følge deraf blandt andet reducere risikoen for tilstopninger og oversvømmelser af kloaksystemet, som kan føre til svære og kostbare udgifter. Der vil selvfølgelig også være miljøvenlige fordele ved et grønt tag, da du giver miljøet bedre betingelser med dit eget lille grønne bidrag.

Et grønt tag har også visuelle fordele, da det grønne tag vil være medvirkende til at give liv og farver. Grønne tage kan altså ofte være med til at bryde de ofte lidt for monotone tagbelægninger. Endeligt er der også den fordel ved grønne tage, at da grønne tage vil optage og indeholder store mængder vand, vil det give ekstra beskyttelse mod brand og ild.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at grønne tage godt kan veje en del, og at det derfor vil være nødvendigt med en stærk og understøttende tagkonstruktion. Det er ikke altid muligt grundet lokalplanerne, at kunne opbygge tagkonstruktioner med den nødvendige styrke. Du bør derfor som det første tjekke op i lokalplanerne, hvis du gerne vil se om det overhovedet er en mulighed for dig, at få et grønt tag på dit sommerhus. Gå direkte til at få en nyt tag sommerhus pris ved at gå til toppen af hjemmesiden.

Se mere om fladt grønt tag ved at klikke her.

Isoleringskrav til sommerhus

Når du skal have lagt nyt tag eller have renoveret din tagkonstruktion, så gælder der i Bygningsreglementet regler om krav om, at du samtidig efterisolere dit tag hvis der er behov. Det gælder dog kun hvis investeringen kan betale sig, det vil sige, hvis den besparelse du opnår ved isolering over tid, vil være større end udgiften ved at efterisolere taget.

Se mere om isolering ved at klikke her.

Hvornår bør et tag på et sommerhus udskiftes

Hvornår et tag på dit sommerhus bør udskiftes afhænger først og fremmest af, hvilke type af tag dit sommerhus er belagt. Alt afhængig af tagtypen vil dit tag nemlig have en forskellig levetid. Holdbarheden er størst ved ståltage, og dernæst ved tagpaptage og eternittage. Med en af disse tre tagtyper kan du påregne en levetid mellem 35 – 50 år.

Du bør overveje at udskifte dit tag så snart der er meget synlig slitage, eller så snart du får vished om, at dit tag ikke længere er tæt. Hvis dit tag er meget slidt og ikke længere er tæt, så stiger risikoen for fugtskader i din tagkonstruktion. Opstår der skader i din tagkonstruktion løber du den risiko, at det ikke kun er dit tag der med tiden vil skulle udskiftes, men også hele den underliggende tagkonstruktion.

Det kan altså hurtigt vise sig at blive et meget dyrere projekt, end hvad der originalt var tiltænkt, og det er derfor en rigtig god ide at være ude i god tid. Er du i tvivl om hvor længe dit tag kan holde, så kan du forhøre dig hos en fagmand, der kan komme ud og besigtige dit tag.

Nyt tag sommerhus

Totalrenovering eller mindre reparationer

Er dit tag på sommerhuset blev slidt og kedeligt at se på, og overvejer du som følge deraf at udskifte taget på dit sommerhus, så bør du først undersøge mulighederne for at nøjes med en mindre reparation. Det kan nemlig spare dig for mange penge, i forhold til at skulle rive hele taget på dit sommerhus ned, for efterfølgende at få lagt et nyt tag på dit sommerhus.

Du kan også overveje en tag-på-tag løsning, hvor dit nye tag lægges ovenpå et gammelt tag. Det vil spare dig for udgifterne ved at skulle rive det gamle tag ned. Det er dog ikke alle tagtyper der egner sig til tag-på-tag løsninger, og det er heller ikke på alle tagtyper, at du bør lægge et nyt tag ovenpå det gamle.

Ved at forhøre dig hos en fagmand kan du, som beskrevet ovenfor, få en vurdering af tilstanden på dit tag. I samme ombæring kan du få en skøn på, om der er behov for en udskiftning af hele taget, eller om du kan nøjes med mindre reparationer, samt dine muligheder for en tag-på-tag løsning.

Kan du selv stå for tagbelægningen på dit sommerhus

Har du erfaring som håndværker og i særdeleshed med tagbelægninger, så er der ingen af de tre tagtyper vi anbefaler som tag til dit sommerhus, der er blandt de sværeste tagbelægninger selv at stå for at få lagt.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en tagbelægning er en ret dyr investering, og gerne en investering der skal holde i mange år. Er tagbelægningen ikke udført korrekt, så ender du med at skulle lægge taget om, med meget store udgifter til følge. Du bør derfor nøje overveje, om det er bedre at overlade tagbelægningen til en professionel taglægger. På den måde er du nemlig garanteret et tilfredsstillende og holdbart resultat i første forsøg.

Du finder nemmest og hurtigst den helt rigtige taglægger til din opgave, ved at indsende en beskrivelse af din opgave til 3byggetilbud.dk. Så snart 3byggetilbud.dk modtager din opgavebeskrivelse, vil du inden for tre arbejdsdage modtage dine tilbud, alt sammen helt gratis og uforpligtende.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på nyt tag på dit sommerhus hos 3byggetilbud.dk

Nyt tag sommerhus

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på din tagbelægning hos 3byggetilbud.dk

Det er nemt. hurtigt og helt gratis at benytte dig af opgaveformularen på 3byggetilbud.dk til at indsende en opgavebeskrivelse, og derefter modtage tre uforpligtende tilbud på dit nye tag til sommerhuset. Du slipper dermed for alt besværet ved selv at skulle have stået for det opsøgende arbejde, for at finde frem til det helt rigtige tilbud.

De tre tilbud du modtager gennem 3byggetilbud.dk vil nemlig ofte være meget prisvenlige og fordelagtige, hvilket ikke mindst hænger sammen med den store konkurrence der er om at vinde din opgave. Det vil ofte få taglæggere og håndværkere til at sænke deres priser, samtidig med at få dem til at tilbyde gode fordele i deres tilbud, som du ville have svært ved at få andre steder.

Du opnår dertil den store økonomiske fordel gennem 3byggetilbud.dk, at der medfølger en entreprisegaranti, der dækker i tilfælde af fejl og mangler på din opgave. Entreprisegarantien dækker op til 35.000 kr. for private, og op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv, og der dermed din økonomiske sikring for et veludført og tilfredsstillende stykke arbejde.

Så nemt er det at få 3 gratis og uforpligtende tilbud gennem 3byggetilbud.dk

  1. Gå ind på 3byggetilbud.dk
  2. Benyt den gratis opgaveformular og indsend en beskrivelse af din opgave
  3. Du modtager tre billige og uforpligtende tilbud på din opgave inden for kun tre arbejdsdage
  4. Vælg det tilbud der passer dig bedst og kom i gang med din opgave med det samme
  5. Du vil være økonomisk sikret med den medfølgende entreprisegaranti

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på nyt tag på dit sommerhus hos 3byggetilbud.dk